top of page

Cardeña

Ch I
Ch II
San Pedro de Cardeña
Het is niet gemakkelijk om de precieze oorsprong van het klooster van Cardeña vast te stellen.

Door de schaarste van de bestaande documentatie heeft de moderne geschiedschrijving geen nauwkeurig beeld kunnen geven van het ontstaan van de abdij.


Sommige onderzoekers beweren dat het waarschijnlijk al in de 8e eeuw zou hebben bestaan. Oude Benedictijnse historici beschouwden het klooster als het eerste van hun orde dat in Spanje werd gesticht.

Vanaf de 13e eeuw maakte het deel uit van de Congregatie van het Benedictijner Klooster van de Provincie Toledo, totdat het in 1502 werd opgenomen in de Congregatie van Sint Benedictus van Valladolid, die het behield tot 1835, de datum van de wetten tot confiscatie van een deel van de bezittingen van de geestelijkheid en de opheffing van alle religieuze orden, die Álvarez Mendizábal in Spanje uitvaardigde.


Van 1836 tot 1942 werd het klooster van Cardeña beroofd van zijn monniken en zijn kloosterleven. Gedurende deze lange periode van 106 jaar werd het Castiliaanse klooster voor bijna alles gebruikt, behalve voor datgene waarvoor het oorspronkelijk bestemd was!


In 1862 ondernam de Benedictijner Orde verschillende pogingen om het te herstellen en er een actief kloosterleven te vestigen. Maar beide pogingen, de eerste in 1862 en de tweede in 1880, mislukten omdat men niet over de te bebouwen grond kon beschikken, waardoor het voor de monniken onmogelijk werd te leven.


In 1888 namen de Paters Piaristen er hun intrek, maar zij verlieten het gebouw weer in 1901. Een poging met hetzelfde resultaat werd in 1905 ondernomen door een groep Franse kapucijnerbroeders die uit Toulouse waren verbannen, en die er in 1921 weer van afzagen.


Na verschillende pogingen om het terug te krijgen, kwam er in 1933 een einde aan de leegloop met de stichting van een cisterciënzer gemeenschap in het klooster van San Isidro de Dueñas in Palencia. De definitieve vestiging van deze gemeenschap vond echter pas plaats op 29 april 1942, als gevolg van de jaren van de Burgeroorlog, waardoor het van eind 1936 tot begin 1940 helaas een concentratiekamp voor gevangenen werd.


Het klooster werd op 1 oktober 1945 tot priorij verheven en werd op 30 januari 1946 autonoom, waardoor zijn gemeenschap definitief werd geconsolideerd. Uiteindelijk werd in 1948 aan het klooster de titel van abdij verleend.

Cardena.jpg
De Brouwerij

Op 16 maart 2016 werd een nieuw bier aan de Spaanse pers voorgesteld: Cardeña Tripel. De abdij heeft het proces opgestart om de 12de officiële trappistenbrouwerij te worden.


Het recept werd ontwikkeld door de Schotse brouwer Bob Maltman in samenwerking met de Belgische bierexpert Erick Coene. Samen creëerden ze het recept onder leiding van de monniken.


De abdij van San Pedro is reeds lid van de Internationale Vereniging van Trappisten (IVT) en verkoopt wijn, alcohol en andere producten die de beroemde zeshoek dragen. Ze worden ter plaatse in de abdij en op hun webportaal verkocht.

Het bier, Cardeña Tripel, is nu ter plaatse en ook in hun online winkel verkrijgbaar.


Momenteel wordt het bier in Madrid geproduceerd bij Fabrica de Cervezas MarPal. Volgens de trappistenregels moet het bier binnen de abdijmuur gebrouwen zijn om een trappistenbier te worden met het logo "Authentiek Trappist Product".

Cardeña zal ter plaatse batches blijven maken en verkopen en tegelijkertijd een kleine brouwerij oprichten. Zodra de brouwerij klaar is, zullen zij de productie overbrengen naar de abdij en hun bier officieel voorstellen aan de IVT.


Cardea Tripel is een tripel blond bier van 7% ABV in Belgische stijl.

bottom of page