top of page

Authentic Trappist Product

atp-logo-middle.png
Aanduiding van oorsprong .

Omdat het kloosterleven bij veel producenten tot de verbeelding spreekt, ziet de ivT er nauwlettend op toe dat de naam Trappist® niet onterecht wordt gebruikt.

Terwijl alle trappistenabdijen het exclusieve recht hebben om de naam Trappist® te gebruiken, kunnen leden van de Internationale Vereniging der Trappist (IVT) een andere benaming aanvragen: het label Authentic Trappist Product (ATP). Het ATP-label garandeert niet alleen de monastieke oorsprong van de trappistenproducten die het dragen, maar ook dat ze zijn vervaardigd met volledige inachtneming van het door het IVT opgestelde lastenboek. Het label wordt toegekend voor een periode van 5 jaar.

De criteria die van toepassing zijn op producten met het ATP-keurmerk zijn de volgende:

  1. Producten moeten binnen de kloostermuren of in de onmiddellijke nabijheid van de abdij worden geproduceerd;

  2. De productie vindt plaats onder toezicht van de monniken of monialen;

  3. De opbrengsten zijn voorbestemd voor de behoeften van de kloostergemeenschap, voor solidariteit binnen de Trappistenorde, voor ontwikkelingsprojecten en caritatieve doelen.
     

Meer details zijn te vinden op de IVT website.

bottom of page