top of page

Bier en kloosterbeeld

Bière et image monastique
L'image de qualité associée aux moines est très forte.

Het kwaliteitsimago dat met monniken wordt geassocieerd, is zeer sterk.

Maar het religieuze bier van vandaag kan afkomstig zijn van een abdij.... of van een brouwer van beroep.

Religieus bier wordt gebrouwen, zeggen ze, zoals monniken leven: in een seculiere traditie, met vurigheid, traagheid en een streven naar perfectie.

Dat is althans de perceptie van het grote publiek, waaraan het monnikenbier zijn reputatie dankt.

Zoals Isabelle Jonveaux terecht analyseert, berust de reputatie van de kwaliteit van (religieus) bier op een waardeconstructie die gebaseerd is op die van de leverancier. ...] Onzekerheid over de kwaliteit van het product wordt opgevangen door zekerheid over de kwaliteit van de leverancier.

Op de markt zoals wij die in de 20e en 21e eeuw hebben gekend, zullen religieuzen of leken proberen het publiek ervan te overtuigen dat hun kloosterbier of kloosterbier het beste of het meest authentieke is. Kloosterbrouwers en lekenbrouwers beconcurreren elkaar al heel lang. De leken beweren, soms terecht, oneerlijke concurrentie, terwijl de religieuzen hun actieterrein buiten de abdijen trachten uit te breiden.

Soms heerste er verwarring. Na verloop van tijd zullen eindelijk maatregelen worden genomen om de oorsprong van de produkten te verduidelijken en ze beter te kwalificeren.

bottom of page