top of page

Mount Saint Bernard

Ch I
Ch II
paper-raw-0245.jpg
Zoals bij vele andere abdijen was de oprichting van het klooster een indirect gevolg van de Franse Revolutie.

Gedwongen tot ballingschap, kwamen enkele Trappistenmonniken in 1794 in Londen aan met het idee om een gemeenschap in Canada te stichten.


Zij hoefden niet te rekenen op de welwillendheid van Thomas Weld, heer van Lulworth, in Dorset, die hun toestond zich op hun land te vestigen.

Enkele jaren later, na de Restauratie van de Bourbons, keerden de monniken terug naar Frankrijk en vestigden zich in de abdij van Melleray, in Bretagne. Maar deze terugkeer was van korte duur, want de Revolutie van 1830 dwong hen opnieuw te vluchten.


Ditmaal vonden zij onderdak in Ierland, waar zij in 1833 de abdij van Mont Melleray stichtten. Vanuit deze moederabdij vertrok in 1835 een groep van zeven monniken onder leiding van pater Odilo Woolfrey om het klooster van de Sint-Bernardusberg te stichten op een terrein dat voor hen was aangekocht door Ambrose Philipps de Lisle, een plaatselijke edelman die het kloosterleven in zijn streek wilde herintroduceren.

IMG_6155v2.jpg
EEN "AMBACHTELIJKE BIER REVOLUTIE".

Rond 2013 deden geruchten de ronde over de ophanden zijnde start van een brouwerij in de abdij.


Het was in 2013 dat de gemeenschap begon na te denken over de mogelijkheid om een brouwerij op te richten. Geconfronteerd met de onmogelijkheid om de melkveehouderij, het traditionele middel van bestaan, voort te zetten, zochten de monniken naar een nieuwe bedrijfstak die een gemeenschappelijke bron van werk en uitzicht op een betrouwbaar inkomen zou bieden.

Bezoeken aan verschillende ambachtelijke brouwerijen leidden hen tot de conclusie dat dit een veelbelovende sector was - ook al wisten zij niets over de biermarkt, en hadden zij geen idee dat zij zouden worden meegesleurd in een "ambachtelijke bierrevolutie".


De monniken hebben hun project opzettelijk langzaam ontwikkeld. Alle beslissingen werden gezamenlijk genomen door het conventuele kapittel. Er werd advies ingewonnen bij vele bronnen: plaatselijke brouwers uit de streek, de pas opgerichte kloosterbrouwerijen van Nurcie en Saint-Wandrille en, uiteraard, gevestigde trappistenbrouwerijen. 


Vanaf het begin hebben de monniken veel steun gekregen van de IVT, een bron van deskundigheid en bevoorrechte ervaring, die hen ertoe aanzette de hoge normen van de ITA na te leven. Vanaf het begin werd hen aangeraden geen imitatie Belgisch bier te produceren maar aan te sluiten bij lokale stijlen. Het klooster ligt op een half uur rijden van Burton-on-Trent: in het hart van een brouwerijgebied. De Trappisten van de Mont Saint Bernard hebben zich dus tot doel gesteld een 7,4% sterk bier te produceren dat zijn wortels heeft in de Engelse ambachtelijke brouwkunst en tegelijk trouw blijft aan de traditie van de Trappisten. De lancering vond eind juni 2018 plaats, aanvankelijk zonder het logo "Authentiek trappistenproduct" te dragen.


Brouwen is echter niet nieuw voor de abdij. De consumptie van bier in de abdij (dat ongetwijfeld ter plaatse werd gebrouwen) wordt reeds in 1842 aangetoond door het bestaan van een bier dat lijkt op een "tafelbier".


Een ander verslag uit 1872 legt uit dat de Trappisten hun vegetarische maaltijd van 11.30 uur vergezelden van een glas bier (een kleine bruine beker).

Lees meer...

<
<

In LITTELL'S LIVING AGE van 5 juli 1890 staat ook een verslag van het bier dat op de Sint-Bernardusberg werd gedronken.

(monnik) "Eens kijken, het is donderdag, dus moeten we brood eten, groentesoep, gekookte rijst, een beetje jam - om de rijst te laten passeren, begrijp je me - en een kom bier."

 

(bezoeker) "Dus je bent niet geheelonthouder? (Opmerking van de redacteur: onthouding van alcohol)"

De Vader lacht, geamuseerd.

(monik) "Nou, bier is niet echt een dubbele X, weet je ..."


En toen verhevigde zijn lach in een echte hartelijke lach.

Nadere informatie over dit onderwerp is te vinden op de website "Beer Et Seq"

bottom of page